Beneficjent projektu

Beneficjentem projektu jest Gmina Pawłów, a Instytucją Wdrażającą – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.