Dofinansowanie projektu

Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności wyniesie 3 540 669,05 zł, przy planowanym koszcie całkowitym projektu rzędu 7 481 644,24 zł i planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych – 4 165 493,01 zł.