Tablice informacyjne

Cztery tablice informujące o dofinansowaniu projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pawłów” ze środków Unii Europejskiej stanęły w czterech głównych punktach realizacji przedsięwzięcia. Zlokalizowane zostały one w Nowym Jaworze (przy drodze) oraz trzech oczyszczalniach ścieków: Pawłowie, Godowie i Tarczku.