Termin realizacji

Akt umowy o  dofinansowanie projektu podpisali 7 lipca 2015 roku: z ramienia Gminy Pawłów – Pan Marek Wojtas – Wójt Gminy Pawłów, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pawłów – Pani Haliny Pocheć i przedstawiciele Instytucji Wdrażającej – Pan Andrzej Zoch – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Kielcach oraz Pani Grażyna Janik – Główna Księgowa WFOŚiGW w Kielcach.

Planowany termin zakończenia projektu wyznaczony został na koniec grudnia 2015 r.